Wap Hay
HOMEANDROIDPHIMBLOG
• LẤY HÌNH ẢNH GAME TEAMOBI
(Ví dụ: hoangtuavatar86)
:
Avatar
Ninja
MobiArmy 2
KPAH
Lưu ý: Nếu hình ảnh nhân vật của các bạn không xuật hện thì làm theo hướng dẫn sau đây:
B1: các bạn đăng nhập vào diễn đàn game của teamobi qua địa chỉ http://my.teamobi.com
B2: Chọn vào bản thân
B3: Xuống cuối vào thiết lập
B4: Xuống chọn game Avatar hoặc Ninja hoặc Army 2 hoặc KPAH tương ứng với tên nick bạn nhập
B5: Xuống chọn cập nhật là ok
B6: Trở lại trang này và nhập lại tên nv của các bạn.
B7: Tải ảnh về qua tính năng lưu ảnh của uc browser hoặc operamini.
Chúc các bạn thành công !